e-news.gr
x

Τι είναι?

To e-news.gr είναι μια εύχρηστη μηχανή αναζήτησης ειδήσεων από αξιόλογες ενημερωτικές ιστοσελίδες συλλέγοντας ειδήσεις από περισσότερες από 150 ελληνικές πηγές ειδήσεων και τις διευθετεί αυτόματα βάζοντας πρώτες τις πιο πρόσφατες και σχετικές ειδήσεις. Το περιεχόμενο ενημερώνεται κάθε 20 λεπτά, έτσι κάθε φορά που ελέγχετε τη σελίδα είναι πιθανότερο να βλέπετε νέες ειδήσεις. Το e-news.gr προβάλλει τίτλους, ημερομηνία δημοσίευσης, πηγή προέλευσης και σχετικές φωτογραφίες των ειδήσεων από τις εξωτερικές πηγές. Επιλέγετε την είδηση που σας ενδιαφέρει και στη συνέχεια μεταβαίνετε άμεσα στην ιστοσελίδα στην οποία δημοσιεύτηκε η είδηση που θέλετε να διαβάσετε.

Το e-news.gr αποτελεί μια έξυπνη και ευέλικτη υπηρεσία ειδήσεων καθώς οι ειδήσεις επιλέγονται αυτόματα από εκατοντάδες ενημερωτικές ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας αποκλειστικά και μόνο αλγορίθμους αναζήτησης και εξαγωγής δεδομένων αναπτυγμένους από την ομάδα του e-news.gr, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Ως αποτέλεσμα, οι πηγές ειδήσεων επιλέγονται ανεξαρτήτως πολιτικών απόψεων και ιδεολογίας, επιτρέποντάς σας να δείτε τον τρόπο με τον οποίο οι διαφορετικοί οργανισμοί ειδήσεων παρουσιάζουν την ίδια είδηση. Αυτή η ποικιλία προοπτικών και προσεγγίσεων είναι μοναδική μεταξύ των ηλεκτρονικών ιστοσελίδων ειδήσεων και τη θεωρούμε απαραίτητη για να μπορείτε να είστε ενημερωμένοι σχετικά με ζητήματα που σας αφορούν περισσότερο. Θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε το e-news.gr προσθέτοντας πηγές και βελτιώνοντας τους αλγορίθμους μας, κάτι στο οποίο μπορούν να συνεισφέρουν και οι δικές σας προτάσεις. Γι’ αυτό το λόγο στείλτε μας τις ιδέες και τις προτάσεις σας.

Όροι Χρήσης

 1. Το e-news.gr έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να βρείτε ειδήσεις που υπάρχουν σε ενημερωτικές ιστοσελίδες που δεν κατέχονται ή ελέγχονται από το e-news.gr. Ειδικότερα, το e-news.gr παρέχει τίτλους των ειδησεογραφικών άρθρων για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τις ειδήσεις που σας ενδιαφέρουν. Όταν επιλέξετε μια είδηση, θα συνδεθείτε στην ιστοσελίδα ειδήσεων στον οποίο εμφανίζεται αυτή η είδηση. Το e-news.gr δεν απαιτεί δικαιώματα ιδιοκτησίας των πλήρων ειδησεογραφικών άρθρων, τα οποία διατηρούνται σε ιστοσελίδες στις οποίους το e-news.gr παρέχει συνδέσεις.
 2. Για κάθε μια είδηση το e-news.gr αντλεί (από τη σχετική ιστοσελίδα) και εμφανίζει : α) τίτλους ειδήσεων, β) εικόνα (εάν υπάρχει) της σχετικής είδησης, γ) ημερομηνία δημοσίευσης, δ) τη προέλευση της πηγής και ε) το σύνδεσμο προς τη πηγή. Δεν υπάρχει καμία εμφάνιση μέρους ή ολόκληρου της ειδησεογραφικής είδησης από την ιστοσελίδα προελεύσεως.
 3. Η συλλογή των ειδησεογραφικών ειδήσεων γίνεται μέσω αλγόριθμων αναζήτησης και εξαγωγής πληροφοριών. Οι αλγόριθμοι αναζήτησης και εξαγωγής πληροφοριών για τις εικόνες χρησιμοποιούνται μόνο για τη συλλογή των συνδέσμου της πηγής των ,χωρίς να γίνεται καμία αποθήκευση ή άλλη χρήση εκτός από την εμφάνιση της εικόνας από τη πηγή προέλευσης.
 4. To e-news.gr δεν έχει κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας των ειδήσεων και των σχετικών εικόνων. Τα πνευματικά δικαιώματα των παραπάνω ανήκουν αποκλειστικά στον ιδιοκτήτη τους όπως αυτός δηλώνεται στην πηγή προέλευσης. Το e-news.gr αναπαράγει τους τίτλους και τις σχετικές εικόνες των ειδήσεων όπως ακριβώς έχουν διατυπωθεί στην πηγαία ιστοσελίδα τους χωρίς καμία άλλη επεξεργασία.


Δυνατότητες

 • Αναζήτηση με βάση τη κατηγορία: Ομαδοποιημένες ειδήσεις ανά κατηγορία όπως αυτές έχουν ομαδοποιηθεί στην αρχική πηγή προελεύσεως.
 • Αναζήτηση με βάση την πηγή: Ομαδοποιημένες ειδήσεις ανά πηγή προελεύσεως σε συγκεκριμένη κατηγορία.
 • Αναζήτηση με βάση την χρονική στιγμή: Ομαδοποιημένες ειδήσεις ανα χρονική στιγμή δημοσίευσης στην αρχική πηγή προελεύσεως σε συγκεκριμένη κατηγορία
 • Αναζήτηση με βάση λέξεις-κλειδιά: Αποτελέσματα ειδήσεων που περιέχουν στο τίτλο τους τη λέξη-κλειδί που έχετε επιλέξει.


Συχνές Ερωτήσεις

 1. Πώς αποφασίζετε ποιες ειδήσεις θα δημοσιεύονται στο e-news.gr; Η επιλογή των ειδήσεων και η απόφαση για το ποια είδηση θα εμφανίζεται πρώτη δεν γίνεται από άτομα συντάκτες αλλά, με βάση τη ημερομηνία δημοσίευσης της. Οι τίτλοι επιλέγονται από αλγορίθμους έπειτα από δήλωση στον αλγόριθμο αναζήτησης της ιστοσελίδας προς αναζήτηση.
 2. Πόσο παλιές μπορεί να είναι οι ειδήσεις που εμφανίζονται e-news.gr; Το e-news.gr περιλαμβάνει ειδήσεις οι οποίες εμφανίστηκαν τις τελευταίες 3 ημέρες
 3. Έχω ορισμένες ερωτήσεις/προτάσεις. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας; Επικοινωνήστε μαζί μας. Δοκιμάζουμε και βελτιώνουμε συνεχώς το e-news.gr, γι’ αυτό εκτιμούμε το ενδιαφέρον σας για την ιστοσελίδα μας και για το χρόνο που διαθέσατε για να επικοινωνήσετε μαζί μας.